Hund og helse

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole

Nov/09

24

Velkommen til Veterinærhøgskolens elektroniske helseundersøkelser!

God helse, livskvalitet og dyrevelferd er viktige mål !

Veterinærhøgskolen (NMBU) tilbyr web-baserte helseundersøkelser for hund i samarbeid med Norsk Kennel Klub. Målet er å bidra til en best mulig helse, atferd og velferd for våre hunder.

Kontakt Veterinærhøgskolen-NMBU for helseundersøkelse på din rase

Dersom din klubb ønsker å gjennomføre en helseundersøkelse, kontakt Veterinærhøgskolen på hundoghelse@nmbu.no eller telefon 67232010 for nærmere avtale. (Denne siden blir ikke lenger brukt til helseundersøkelsen og blir ikke regelmessig oppdatert)

Gjeldene informasjon om helseundersøkelsene (2019-> ):

Helseundersøkelsen består av tre deler

Del 1 identifiserer hund og eier for at vi skal være sikker på at hunden som registreres er av riktig rase. Del 2 består av spørsmål knyttet til de vanligste sykdommene. Del 3 omhandler hundens atferd som er svært viktig for hundens velferd. Bare resultatene fra del 2 og 3 vil bli tilgjengelig for klubbene (raseforekomst).

Konfidensiell

Del 1 blir IKKE tilgjengelig for klubbene og undersøkelsen er derfor konfidensiell. Klubben får bare opplysninger om forekomst i prosent/antall hunder. Veterinærhøgskolen har ansvar for bearbeidelse av data og vil sørge for at informasjon om den enkelte hund/eier blir behandlet konfidensielt.

Kontakt Veterinærhøgskolen-NMBU

Dersom din klubb ønsker å gjennomføre en helseundersøkelse, kontakt Veterinærhøgskolen for på hundoghelse@nmbu.no eller telefon 67232010 for nærmere avtale. (Denne siden blir ikke lenger brukt til helseundersøkelsen og blir ikke oppdatert)

Copyright ©

No tags