Hund og helse

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole

Nov/09

24

Velkommen til Veterinærhøgskolens elektroniske helseundersøkelser!

God helse, livskvalitet og dyrevelferd er viktige mål !

Veterinærhøgskolen (NMBU) tilbyr web-baserte helseundersøkelser for hund i samarbeid med Norsk Kennel Klub. Målet er å bidra til en best mulig helse, atferd og velferd for våre hunder.

Ved denne typen undersøkelser slipper en utsendelse av skjema. Så snart skjemaet er utfylt, er dataene tilgjengelig for forskerne ved Veterinærhøgskolen og forekomsten av ulike helse- og atferdsproblemer kan presenteres for klubbene. De enkelte klubbers undersøkelse finnes på menylinjen over eller lenger nede på siden under “Pågående undersøkelser”.

Helseundersøkelsen består av tre deler

Del 1 identifiserer hund og eier for at vi skal være sikker på at hunden som registreres er av riktig rase. Del 2 består av spørsmål knyttet til de vanligste sykdommene. Del 3 omhandler hundens atferd som er svært viktig for hundens velferd. Bare resultatene fra del 2 og 3 vil bli tilgjengelig for klubbene (raseforekomst).

Konfidensiell

Del 1 blir IKKE tilgjengelig for klubbene og undersøkelsen er derfor konfidensiell. Klubben får bare opplysninger om forekomst i prosent/antall hunder. Veterinærhøgskolen har ansvar for bearbeidelse av data og vil sørge for at informasjon om den enkelte hund/eier blir behandlet konfidensielt.

Kontakt Veterinærhøgskolen

Dersom din klubb ønsker å gjennomføre en helseundersøkelse, kontakt Veterinærhøgskolen for på hundoghelse@nmbu.no eller telefon 22964780 for nærmere avtale.

Noen pågående undersøkelser -se klubbenes hjemmeside:

  • Spaniels
  • Puddelrasene
  • Rhodesian ridgeback
  • Vizsla
  • Newfoundland
  • Westie
  • Akita

Copyright ©

No tags