Hund og helse

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole

Kontakt oss

Dersom det er spørsmål om spørreundersøkelsen, eller noen klubber ønsker å gjennomføre en undersøkelse, ta kontakt med :
Norges veterinærhøgskole
Att. Lingaas
Pb. 8146 Dep.
0033 Oslo
T: 22964500 / 22964780
email: hundoghelse  “at”  veths.no

-->