Hund og helse

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole

Innhold/spørsmål?

HVA SPØR VI OM?

De fleste sykdommer finnes hos alle hunderaser, selv om det er ganske vanlig at enkelte problemstillinger har en betydelig større hyppighet i noen hunderaser enn andre. Spørreskjemaet vil derfor i hovedsak være likt for ulike raser. Det gir også muligheten for en god sammenligning mellom raser, og gi et avlsråd en pekepinn om områder som en vil prioritere i det forebyggende arbeidet. De enkelte avslråd har imidlertid muligheten til å foreslå mindre endringer for sin rase for å sørge for at viktige problemstillinger som gjelder rasen blir dekket.

DEL 1-GENERELL DEL, IDENTIFIKASJON

I denne delen spør vi etter hundens regnummer/navn samt kontaktinformasjon til eier. Denne delen forlater aldri Norges veterinærhøgskolen og undersøkelsen er derfor 100% konfidensiell

DEL 2- FYSISKE HELSE

Skjemaet for fysisk helse har sortert spørsmålene i forhold til “organsystemer” og vi spør om spesielle sykdommer innefor følgende grupper;

HUD-HÅRLAG-ØRER

Inneholder spørsmål om de vanligste hudproblemer

FORDØYELSESSYSTEMET

Inneholder spørsmål om de vanligste hudproblemer samt noen grunnleggende spørsmål om hva hunden fôres med

HJERTE-KAR SYSTEMET

Inneholder spørsmål om de vanligste sykdommene i hjerte-kar systemet

LUFTVEIER

Inneholder spørsmål om de vanligste sykdommene i luftveiene

ØYESYKDOM

Inneholder spørsmål om de vanligste sykdommene i øyesykdommene, inkluderer øyelokk, og sykdommer i linse, netthinne osv

LEDD/SKJELETT/MUSKEL

Inneholder spørsmål om de vanligste sykdommene i ledd/skjelett og om hunden har vist halthet i lengre perioder.

NERVESYSTEMET

Inneholder spørsmål om de vanligste sykdommene i nevesystemet

REPRODUKSJON/FORPLANTNINGSORGANER

Inneholder spørsmål om de vanligste problemer i tilknytning til reproduksjon. Fruktbarhet, kjønnsdrift, parringsvilje/evne osv

URINVEISSYSTEM

Kjente sykdommer i tilknytning til urinveier, nyre osv

HORMONELLE/STOFFSKIFTE-SYKDOM

Inneholder spørsmål om de vanligste hormonelle sykdommer, hypothyreose, diabetes osv

BLODSYKDOM OG IMMUNSYSTEM

Inneholder spørsmål om de vanligste sykdommene i blod/immunsystem

SVULSTER OG KREFT

Spørsmål om hunden har hatt kreft og hvilken type

BORTGANG

Inneholder spørsmål om hvor gammel hunden ble hvis den er gått bort, dødsårsak osv

 DEL 3- HUNDENS ATFERD

Denne delen er ment å gi et inntrykk av hundens atferd, både en registrering av eieres generelle oppfatning av hundens generelle atferd og en registrering av spesielle atferd i ulike situasjoner. 

 HUNDEN MIN KAN BESKRIVES SOM

En generell beskrivelse av hunden, aktiv? Lærevillig? Tøff/pysete? Engstelig?

UØNSKET ATFERD OVERFOR ANDRE HUNDER

Hvordan oppfører hunden seg for andre hunder når den er løs/ i bånd? Rolig, aggressiv, redd?

UØNSKET ATFERD OVERFOR MENNESKER

Hvordan oppfører hunden seg overfor mennesker? Voksen, barn, fremmede, kjente ? Knurring? Har den ”snappet/bitt” ?

ANGST OG FRYKT

Er hunden redd for noe. Generelt engstelig, høye lyder-traffikk, tordenvær, raketter?

HUNDEN OG BJEFFING

Bjeffer hunden mye/lite. Andre hunder, mennesker?

JAKTATFERD

Har hunden sterk jaktatferd. Løper den etter syklister, rådyr?

TEGN PÅ STRESS

Er hunden stresset, kan den roe ned raskt etter stress?

ANDRE ATFERDSTREKK…

 Her spør vi om forskjellige andre ting som er mer eller mindre morsomme/interessante? Liker hunden å bade?, -stjeler dem mat? Og mange andre ting etter innspill av klubbene.

-->